Official

“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir sözcük olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “yer” veya “iş” manaına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda el ve hükümet maslahatlerinde kullanılırdı.

ılımlı Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tanımlamak yürekin kullanılmaya sarrafiyelandı. Bu görevliler, örneğin büyüklük daireleri veya kiliselerde çeşitli maslahatlerle mesul olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyettar bir konumda bulunan herhangi bir kişdüzgün tanımlamak yürekin kullanılmaya sarrafiyelandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi umumiyetle hükümet, spor veya iş dünyası kadar resmi bir konumda bulunan kişsonra veya kurumları tanımlamak yürekin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, sözcük resmi veya salahiyettar bir konumda bulunan herhangi bir kişdüzgün tanımlamak yürekin kullanılmaya sarrafiyelamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir